News
Për të qenë pjesë e Programit Discover America Work and Travel ju duhet që paraprakisht të parakualifikoheni në zyret e Discover America! - Edhe ju mund të jeni pjesë e Discover America Work and Travel WAT 2018!    Studentë, ju do të keni në dispozicion të zgjedhni punën në njëren nga 77 Kompanitë Amerikane të cilët do të punësojnë Student nga Kosova për Verën 2018. Studentët e parë do të kenë mundësin të zgjedhin të parët. Është mirë të jesh ndër të parët, apo jo!    Rezervimi i vendeve për Verën 2018 fillon me 21 Gushtë, kurse aplikimi fillon me 20 Shtator! Apliko në zyret e Discover America, punoni dhe përjetojni jetën dhe kulturën amerikane gjatë verës 2018! Suksese nga DA    NËSE JENI ME SHOKË/SHOQE JU MUND TË PUNONI TEK PUNËDHËNËSI I NJËTË, OSE NËSE JENI VETË NE MEGJITHATË DO TË JU BËJM SË BASHKU ME STUDENT TJERË. SHUMË SUKSESE!

About us

1

Discover America is a Students and Youth Travel Company which works directly with CIEE- Council on International Educational Exchange. CIEE is the leading U.S. non-governmental international education organization.

2

CIEE creates and administers programs that allow high school and university students and educators to study and teach abroad.

3

Discover America together with CIEE is dedicated to recruit students from Kosovo to participate in different cultural exchange programs held in USA

Our location